brawit cd

a vabrhm zqn ba bimim; vihvh brç at-abrhm bcl.  b viamr abrhm al-ybdo zqn bito hmwl bcl-awr-lo:  wim-na idç tkt irci.  g vawbiyç–bihvh alhi hwmim valhi harx:  awr la-tqk awh lbni mbnot hcnyni awr anci iowb bqrbo.  d ci al-arxi val-moldti tlç; ulqkt awh lbni lixkq.  h viamr aliv hybd auli la-tabh hawh llct akri al-harx hzat; hhwb awib at-bnç al-harx awr-ixat mwm.  v viamr aliv abrhm:  hwmr lç pn-twib at-bni wmh.  z ihvh alhi hwmim awr lqkni mbit abi umarx moldti vawr dbr-li vawr nwby-li lamr lzryç atn at-harx hzat–hua iwlk mlaco lpniç ulqkt awh lbni mwm.  k vam-la tabh hawh llct akriç–vnqit mwbyti zat; rq at-bni la twb wmh.

Continue reading “brawit cd”

Advertisements